Dieren

Zoek je een hobby die je ontspant en tegelijkertijd je creatieve kant en je doorzettingsvermogen stimuleert?
Ben je een dierenliefhebber die ze wil laten schitteren met fonkelende diamanten?
Dan zit je goed bij ons!

Wij hebben de mooiste collectie van diamond painting kits met dieren als thema. Met onze diamond painting kits kun je de leukste en meest realistische dierenportretten maken met kleine, glimmende diamanten. Het is een fantastische kunstvorm die je uren plezier bezorgt. Bovendien kan je je eigen huis opfleuren met je zelfgemaakte kunstwerken of iemand blij maken met een speciaal en persoonlijk cadeau.

In onze collectie vind je voor elk wat wils. Of je nu houdt van honden, katten, paarden, vogels of wilde dieren, wij hebben het allemaal. Je kan kiezen uit verschillende formaten om de diamond painting kit te vinden die bij je past. Elke kit bevat een kwalitatief canvas, kleurrijke diamanten, een pen, een schudbakje, een pincet en een duidelijke handleiding om meteen aan de slag te gaan.

Wil je iets extra bijzonders als diamond painting? Dan hebben we nog meer goed nieuws voor je!
Op onze zusterwebshop Fantasy-Art.nl kun je kiezen uit een ruime collectie van schitterende dierenafbeeldingen.
En het mooiste is: elke afbeelding die je daar ziet, kun je ook als diamond painting kit bestellen.
Hoe? Heel eenvoudig: stuur ons een berichtje met je favoriete afbeelding en wij zorgen ervoor dat je hem binnenkort kunt omtoveren tot een prachtig kunstwerk!

Met onze diamond painting kits met dieren thema's kan je je liefde voor dieren uiten in je kunst. Je kan het plezier van het maken van je eigen meesterwerk ervaren en het resultaat trots tonen. Je kan ook je naasten verrassen met een origineel en waardevol geschenk dat ze nooit zullen vergeten.

Ben je op zoek naar een leuke en ontspannende hobby die je creativiteit en geduld op de proef stelt? Hou je van dieren en wil je ze tot leven brengen met sprankelende diamanten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Waar wacht je nog op?
Bestel vandaag nog je favoriete diamond painting kit met dieren thema en laat je inspireren door de schoonheid en diversiteit van de dierenwereld.
Je zal er geen spijt van krijgen!

Sort by
Display per page

Enchanting Frog Witch - Diamond painting - DP-092

Behold the "Enchanting Frog Witch" diamond painting, a captivating portrayal of a mystical realm where fantasy and reality converge. This exquisite artwork features a mesmerizing witch with emerald skin, adorned in a majestic hat and cradling a vessel brimming with adventure. Set against an ethereal forest backdrop, every detail of this enchanting scene invites you to immerse yourself in a world where magic reigns supreme. Let the vibrant colors and meticulous craftsmanship of this diamond painting transport you to a realm of wonder and imagination.
Dimensions: 40x60cm

Blue bird - Diamond painting - DP-082

Welcome to the realm of enchantment where the "Blue Bird" diamond painting reigns supreme. Immerse yourself in the captivating beauty of this masterpiece, featuring a majestic blue bird amidst a floral symphony. Meticulously crafted with the finest rhinestones, this artwork is not just a sight to behold but a journey into the depths of creativity. Elevate your space with the vibrant colors and intricate details of the "Blue Bird" painting, and let your imagination take flight.
Dimensions: 40x60cm

Blue bird - Diamond painting - Josephiena.nl - DP-083

Introducing "Blue Bird" – a mesmerizing diamond painting that invites you into a realm of fantasy and imagination. With its watercolor palette and intricate detailing, this stunning artwork captures the essence of freedom, serenity, and vibrant color. Each diamond meticulously placed on the canvas brings the blue bird to life, surrounded by a backdrop of subtle hues that enhance its beauty. With Diamond Art, you have the power to create a masterpiece that sparkles with brilliance and creativity. Embark on a journey of artistic expression and let "Blue Bird" be your guide to a world where imagination knows no bounds.
Dimensions: 30x30cm

Discover Whimsical Charm: Enigmatic Fox Diamond Painting - Josephiena.nl - DP-059

Embark on a whimsical journey with our captivating diamond painting, featuring an endearing fox inspired by the charm of "Zootopia." Adorned in a scholarly ensemble reminiscent of Sherlock Holmes, this anthropomorphic masterpiece exudes intellect and curiosity. Against a backdrop of subtle elegance, the fox's expressive eyes and intricate details come to life, captivating the imagination of art enthusiasts and fans of creative storytelling alike. Dive into a world where modern artistry meets classic charm and let this enchanting portrayal add a touch of magic to your collection.
Dimensions: 30x40cm

Dragon in room - Diamond painting - DP-077

Immerse yourself in the enchanting world of "Dragon in Room," where a captivating blue dragon perches upon a table, exuding majesty and mystique. Crafted with meticulous detail, this diamond painting captures the allure of mythical realms, inviting you to bring the magic into your own home. With shimmering wings and scales, this exquisite artwork is more than just decor—it's a portal to a realm where imagination knows no bounds. Join us on a journey where dreams take flight, one diamond at a time.
Dimensions: 40x60cm

Phoenix - Diamond painting - DP-084

Step into a world of enchantment with "Phoenix," our latest diamond painting masterpiece. This captivating artwork portrays the majestic bond between parent and child phoenixes amidst swirling clouds and celestial hues. With intricate details and vibrant colors, "Phoenix" embodies the resilience and beauty of nature, serving as a timeless symbol of renewal and transformation. Add a touch of magic to your space and let "Phoenix" inspire your journey towards self-discovery and empowerment.
Dimensions: 40x60cm

Bring Nature Home: Illuminate Your Space with Our Yellow-Green Bird Diamond Painting Set! DP-063

Delve into artistic brilliance with our Diamond Painting set, where a vibrant tableau of a majestic yellow-green avian awaits your touch. Crafted with meticulous detail and high-definition resolution, this kit includes acrylic diamond stones and essential tools, inviting you to infuse your space with the transformative power of nature. With ample dimensions of 30 by 40 cm, unleash your creativity and passion for the arts as you embark on this rewarding journey of expression and imagination.

Yellow finch - Diamond painting - Josephiena.nl - DP-065

Introducing "Yellow Finch" - a breathtaking diamond painting masterpiece that brings the vibrant beauty of nature to life. Featuring a radiant yellow finch amidst a magical backdrop of blues, greens, and pinks, this enchanting artwork captures the imagination with its intricate detail and shimmering brilliance. Dive into a world of artistic exploration and creativity as you embark on a journey of self-discovery with the "Yellow Finch" diamond painting.
Dimensions: 40x60cm

Forest Warrior- Diamond painting - DP-094

Enter the mystical realm of "Forest Warrior," a captivating diamond painting featuring a majestic kitsune guardian amidst an enchanted forest. Immerse yourself in a world where vibrant colors and intricate details bring nature's magic to life. Join the adventure and adorn your space with the spellbinding beauty of "Forest Warrior" today!
Dimensions: 40x60cm

Discover the Enchantment: Unveiling the Colorful Butterfly Diamond Painting Masterpiece - Josephiena.nl - DP-072

Introducing "Colorful Butterfly" – a captivating diamond painting masterpiece that seamlessly blends the artistry of painting by numbers with the intricacy of cross-stitch. This enchanting piece transports you to a realm where nature's beauty knows no bounds, with its vibrant hues and shimmering rhinestones capturing the essence of a majestic butterfly in flight against a backdrop of lush foliage. Perfect for both seasoned artists and novices, our kit provides all the tools you need to create your own dazzling masterpiece while celebrating the harmony between art, nature, and the human spirit. Dive into the world of diamond painting today and let "Colorful Butterfly" be your guide to a world of wonder and creativity.
Dimensions: 30x40cm

Colorful Bird Diamond Painting - Josephiena.nl - DP-064

Introducing "Colorful Bird on a Branch" Diamond Painting—a mesmerizing masterpiece that combines the elegance of painting with the precision of cross-stitching. Each diamond carefully placed on the adhesive canvas creates a vibrant mosaic, capturing the majestic beauty of a colorful bird perched gracefully upon a branch. With its captivating design and versatility, this artwork is sure to spark conversation and add a touch of enchantment to any space. Perfect for gifting or adorning your walls, the "Colorful Bird on a Branch" Diamond Painting is a stunning addition to any collection.
Dimensions: 30x40cm

Cosmic dragon eye - Diamond painting - Josephiena.nl - DP-075

Presenting "Cosmic Dragon Eye" diamond painting: a mesmerizing masterpiece that transports you to a realm of cosmic wonder. Featuring a radiant dragon's eye surrounded by swirling hues of blue, yellow, orange, and red, this artwork invites you on a journey of creativity and self-expression. Guided by numbered squares, each diamond placement brings this celestial vision to life, making every piece a unique reflection of your inner artist. Embrace the magic of "Cosmic Dragon Eye," where imagination knows no bounds, and every stroke adds a touch of cosmic enchantment to your canvas.
Dimensions: 30x30cm

Lions - Diamond painting - Josephiena.nl - DP-089

Introducing "Lions" – a captivating diamond painting masterpiece that transports you to the enchanting realm of the African savannah. Immerse yourself in the timeless beauty of majestic lions basking in the warm glow of the setting sun. With every shimmering diamond meticulously placed, this artwork embodies the harmony of nature and invites you on a journey of imagination and wonder. Join us in celebrating the spirit of adventure and the magic of creation with "Lions" – where fantasy meets reality, one diamond at a time.
Dimensions: 30x30cm

Sparrow - Diamond painting - DP-081

Discover "Sparrow," a mesmerizing diamond painting masterpiece that captures the serene elegance of a brown sparrow perched amidst a tranquil garden scene. With meticulous attention to detail and the enchanting diamond painting technique, each stroke brings this captivating artwork to life, infusing your space with the beauty of nature. Dive into the "Sparrow" kit and watch as shimmering diamonds transform your living room into an artistic sanctuary. Perfect for bird enthusiasts and creative souls alike, "Sparrow" is a timeless treasure that promises to delight and enchant.
Dimensions: 40x60cm

Octopus- Diamond painting - DP-085

Immerse yourself in the mesmerizing world of our Octopus Diamond Painting Kit! Dive into the depths of artistic expression as you create a stunning marine masterpiece. With intricate details and vibrant colors, this kit offers a relaxing and fulfilling experience for artists of all levels. Transform your space with the captivating beauty of the ocean's mysteries captured in every shimmering diamond.
Dimensions: 40x60cm

Discover Tranquil Adventures: Retro School Bus Diamond Painting Unveils Desert Dreamscape - DP-061

Experience the essence of tranquility and adventure in our captivating diamond painting masterpiece. Set against a vibrant landscape, a retro school bus rests by serene waters under a sky ablaze with sunset hues. Above, a celestial satellite hints at cosmic exploration. Perfect for adorning your walls, this artwork blends fantasy with reality, inviting you on a journey of imagination and discovery.
Dimensions: 40x60cm

Schattig demonische schepsel - Diamond painting - Josephiena.nl - DP-028

Deze diamantpaintingset bevat alles wat nodig is om een levendig en speels kunstwerk te maken van een schattig monster dat lijkt op een combinatie van een kat en een uil, afgebeeld in levendige kleuren van rood en blauw. De set meet 40 bij 60 cm en is een geweldig cadeau voor zowel kinderen als volwassenen die van knuffels houden en graag ontspannen met diamantpainting. Het eindresultaat kan worden gebruikt als mobiele achtergrond en voegt een vleugje speelsheid toe aan elk apparaat. Dit digitale schilderij is een must-have voor kunstliefhebbers die van levendige en levendige stukken houden.

Snowy owl - Diamond painting - DP-079

Discover the Snowy Owl diamond painting, a mesmerizing portrayal of nature's enchantment. Immerse yourself in a wintry forest scene where a majestic owl perches amidst moss-laden branches. With meticulous detail and shimmering diamonds, this artwork brings magic to life, inviting you to adorn your space with elegance and wonder.
Dimensions: 40x60cm

Steampunk weasel Diamond Painting - Josephiena.nl - DP-071

Introducing our captivating "Steampunk Weasel" diamond painting kit! Step into a world where science meets nature, as our anthropomorphic weasel stands proudly amidst a sunlit desert landscape. With vibrant orange eyes and a mysterious aura, this charming character is adorned with steampunk elements, ready to inspire your artistic journey. Bring this enchanting scene to life with sparkling resin rhinestones, transforming your creativity into a tangible masterpiece. Dive into a realm of whimsy and adventure with our Steampunk Weasel diamond painting kit today!
Dimensions: 30x30cm

Transcendence Unveiled: Discover the Radiance of our Butterfly Diamond Painting - DP-060

Immerse yourself in the captivating symbolism of transformation with our exquisite butterfly diamond painting. Crafted with meticulous detail, it depicts the journey from darkness to light, evoking themes of hope and enlightenment. Mirroring nature's perfection, its wings reveal intricate patterns and symmetrical beauty, while golden hues add warmth to the cool tones. A stunning portrayal of metamorphosis and renewal, this piece invites you to embrace the promise of light and the transcendence of the soul.
Dimensions: 30x40cm

Young Woman Amidst Forest Splendor Diamond Painting - Josephiena.nl - DP-076

Introducing "Young Woman Amidst Forest Splendor" Diamond Painting: an enchanting blend of traditional artistry and cross-stitch, where faceted rhinestones create a mesmerizing mosaic on a canvas adorned with lush greenery and a captivating female figure. Immerse yourself in a world of fantasy and wonder, as numbered squares and symbols guide your hand to craft a masterpiece that breathes life into any space, adding an ethereal touch to your home décor. Embark on a journey beyond the ordinary, where each diamond becomes a glimmer of possibility and every brushstroke a step closer to magic.
Dimensions: 30x40cm

Whale with mushrooms - Diamond painting - DP-091

Welcome to the mesmerizing world of the "Whale with Mushrooms" diamond painting! Dive into an enchanting underwater kingdom, where a majestic whale serves as a sanctuary for vibrant mushrooms, lush plants, and whimsical sea creatures. With intricate details and harmonious colors, this diamond painting kit invites you to explore a realm where fantasy and reality intertwine, offering endless possibilities for creativity and wonder.
Dimensions: 40x60cm

Waterverf schilderij van vos in bos - Diamond painting - Josephiena.nl - DP-017

Deze Diamond Painting set bevat alles wat je nodig hebt om een prachtig 40 bij 40 cm kunstwerk te maken van een waterverf schildering van een vos in het bos. Het gedetailleerde ontwerp toont de vos genesteld tussen weelderig gebladerte, omringd door gouden zonlicht dat door de bomen filtert. Het is een uitdaging voor beginners en gevorderden en een geweldige manier om creativiteit te uiten en te ontspannen. Het eindresultaat is een adembenemend en uniek kunstwerk dat je aan de muur kunt hangen en waarvan je voldoening zult krijgen tijdens het maken.

Watercolor Bird - Diamond Painting - Josephiena.nl - DP-073

Immerse yourself in the enchanting world of Diamond Art with our exquisite creation, the Watercolor Bird diamond painting. Crafted with precision and imagination, this masterpiece depicts a majestic bird perched upon a lush branch amidst a tapestry of nature's hues. Each glittering diamond brings the scene to life, inviting you to embark on a journey of creativity and tranquility. Lose yourself in the spellbinding beauty of this radiant artwork, where every stroke tells a story and every moment is a masterpiece in the making.
Dimensions: 30x30cm